ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง

ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรงของบริษัทฯ ผลิตจากลวดเหล็กคาร์บอนสูงจำนวน 7 เส้น โดยผ่านกระบวนการเพื่อลดขนาดตามที่ต้องการมาตีเกลียว ซึ่งนำไปใช้งานคอนกรีตอัด แรงขนาดใหญ่ ทั้งนี้ในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างได้พัฒนามาใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ในงานคอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ มากขึ้น เช่น เสาเข็มขนาดใหญ่ คานสะพาน ระบบพื้นไร้คาน โครงสร้างระบบทางด่วน พื้นสำเร็จรูปแบบแผ่นกลวง รวมถึงงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานและตามความต้องการของลูกค้า

PC Strand
image

คุณสมบัติทางกายภาพ

ขั้นตอนการผลิต

 


Powered by MakeWebEasy.com